در صورتی که در مورد محصول " جشنواره" تا صد هزار تومن" " مشکلی وجود دارد می توانید توضیحات و مشکلات مربوطه را از طریق تکمیل فرم زیر به ما اطلاع دهید